Betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Worksharp.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Betaling

Betalingsbetingelser er VISA eller Mastercard (debit-/kredittkort), Vipps eller faktura via NETS.

2. Levering/frakt

Når vi har mottatt din ordre, vil varene normalt bli sendt fra oss innen 1-7 virkedager. Varene blir levert per post dersom annet ikke er avtalt og Postens fremsendingstid er normalt 1-4 dager.

Vi har faste lave fraktkostnader:

Private: Hentes på nærmeste postkontor (post i butikk): kr. 125,- inkl.mva.  (Gjelder for pakker under 35 kg, forsendelser over 35 kg avtales)

Bedrifter/firma: Firma med avtale kan få levert på døren med Postens Bedriftspakke. Fastpris kr. 200,- eksl.mva. for pakker under 35 kg.

NB! For levering til Svalbard tilkommer et Svalbardtillegg på frakten iht. Postens satser

3. Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse per e-mail så fort du har bestilt varer fra oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på ordrebekreftelsen din i tilfelle opplysninger skulle være nødvendig. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelse per e-mail, vennligst kontakt post@alterno.no.

4. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 9. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av den, dersom:

Varen er utsolgt fra lager
Vi ikke mottar autorisasjon på din betaling
Vi oppdager feilaktig pris eller produktbeskrivelse
Du ikke møter kravene satt i disse salgsbetingelsene

Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Dersom det skulle være problemer med din bestilling, vil du bli kontaktet av oss.

5. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon på vår nettside og om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne produkter fra nettsidene, endre nettsidene og innholdet på disse.

6. Levering og forsinkelse

Vi har risikoen for produktene inntil du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve kjøpesummen tilbake.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Påse at emballasjen er uskadet. Dersom det anmerkes skade på emballasjen, må dette anmerkes posten.

8. Reklamasjon

Vi følger kjøpsloven når det gjelder reklamasjoner. Men vi vil har fornøyde kunder, så du er velkommen til å ta kontakt med oss uansett om du har noe å klage på.

9. Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Alterno AS, PB 219, 7501 Stjørdal.
post@alterno.no
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, eller fortrinnsvis med e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

9.1 Retur

Du må returnere varene eller levere dem til oss:
Alterno AS
Værnesgata 9
7503 STJØRDAL
Postadresse:
Alterno AS
PB 219
7501 STJØRDAL
uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
NB ! Angreretten gjelder ikke for firma eller næringsdrivende.

10. Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. WorkSharp Norge har ikke tilgang til kortopplysninger, disse blir behandlet av NETS.

WorkSharp.no bruker informasjonskapsler (cookies) som de fleste andre nettbutikker i henhold til norsk lov.

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene i nettbutikken ikke fungere. Ved å bruke nettsiden Worksharp.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Her finner du vår Personvernerklæring

11. Norsk lov

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

For å kunne handle på Worksharp.no må du ha fylt 18 år.

Handlekurv